Cho thuê nhà riêng tại Villa Riviera

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Villa Riviera. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Villa Riviera 15 bất động sản.
Mức giá: 96.88 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 112.65 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 90.12 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 101.39 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 113.6 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 97.7 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 90.88 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 102.24 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 102.24 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 95.34 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/12/2016
Mức giá: 84.72 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2016
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/11/2016
Mức giá: 84.59 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 84.61 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/10/2016