Cho thuê nhà riêng tại Đường Lý Chính Thắng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Lý Chính Thắng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Lý Chính Thắng 20 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 102.11 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 59.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 158.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 60.18 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/06/2017
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 102.11 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/06/2017