Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Mỹ Khánh 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Mỹ Khánh 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Mỹ Khánh 1 20 bất động sản.
Mức giá: 67.2 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 225.2 Triệu/tháng
Diện tích: 221 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/11/2017
Mức giá: 225 Triệu/tháng
Diện tích: 221.13 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/10/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/10/2017
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/08/2017
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/07/2017
Mức giá: 100.17 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 111.38 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 111.38 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 111.38 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 89.06 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 52.24 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2017
Mức giá: 52.26 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2017