Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Scenic Valley

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Scenic Valley. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Scenic Valley 17 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: 32.55 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/10/2017
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/10/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/05/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/05/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017