Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Happy Valley

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Happy Valley. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Happy Valley 16 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 282 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/05/2018
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2018
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 281 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 282 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 328 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017