Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Happy Valley

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Happy Valley. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Happy Valley 20 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 282 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 389 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 328 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2017
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/08/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/08/2017
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 178.32 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 178.32 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 181.2 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/07/2017