Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Hưng Vượng 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Hưng Vượng 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Hưng Vượng 2 20 bất động sản.
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 28.4 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018