Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Mỹ Phước

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Mỹ Phước. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Mỹ Phước 16 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/11/2017