Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 468 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 315 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
10/10/2021