Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 190 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: 668 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/07/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/07/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2018
Mức giá: 460 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/07/2018
Mức giá: 668 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/07/2018