Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 378 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: 420 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/06/2018