Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 358 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/05/2018
Mức giá: 880 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 2.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2018