Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 174 bất động sản.
Mức giá: 655.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 368 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/09/2019
Mức giá: 552 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/09/2019
Mức giá: 537.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/09/2019
Mức giá: 348.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/09/2019
Mức giá: 534.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/09/2019
Mức giá: 511 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/09/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/09/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/09/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/09/2019
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/09/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/09/2019
Mức giá: 680.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/09/2019
Mức giá: 48.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/09/2019
Mức giá: 512 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/09/2019
Mức giá: 394 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/08/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/08/2019
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/08/2019
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/08/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2019