Cho thuê văn phòng tại huyện nhà bè

Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 20 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 24.15 Triệu/tháng
Diện tích: 149 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/11/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/11/2016
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 376 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/11/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/10/2016
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/10/2016
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/09/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/07/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/07/2016