Cho thuê văn phòng tại huyện nhà bè

Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/05/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/05/2019
Mức giá: 24.15 Triệu/tháng
Diện tích: 149 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/05/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/03/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/03/2019
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 262 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 149 Triệu/tháng
Diện tích: 426 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2019
Mức giá: 2 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 296 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/02/2019
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/02/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/11/2018