Cho thuê văn phòng tại huyện nhà bè

Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 20 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 24.15 Triệu/tháng
Diện tích: 149 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 300 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 296 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 210 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 420 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 300 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 210 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 420.96 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/01/2018