Cho thuê văn phòng tại huyện nhà bè

Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 15 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 24.15 Triệu/tháng
Diện tích: 149 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/10/2016
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/10/2016
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/09/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/07/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/07/2016
Mức giá: 22.3 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2016
Mức giá: 150 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/06/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/05/2016