Cho thuê căn hộ chung cư tại Vạn Đô

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Vạn Đô. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Vạn Đô 281 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8.50 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8.50 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8.50 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018