Cho thuê căn hộ chung cư tại Asa Light

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Asa Light. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Dự án: Asa Light 129 bất động sản.
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: 1.47 Tỷ/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/04/2018