Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc Căn Hộ H2-Hoàng Diệu

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc Căn Hộ H2-Hoàng Diệu. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Cao Ốc Căn Hộ H2-Hoàng Diệu 163 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 22.52 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/01/2017
Mức giá: 22.6 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 22.66 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 22.69 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
31/12/2016