Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc Căn Hộ H2-Hoàng Diệu

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc Căn Hộ H2-Hoàng Diệu. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Cao Ốc Căn Hộ H2-Hoàng Diệu 170 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 22.66 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 22.68 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/11/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/11/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/11/2016
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2016
Mức giá: 22.59 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2016
Mức giá: 22.52 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2016