BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 10,925 bất động sản.
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 232 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 1176 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 1104 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 660 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 502 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 403 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 291 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022