BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 10,305 bất động sản.
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 840 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 165 Triệu/tháng
Diện tích: 1350 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023