Cho thuê nhà riêng tại Đường Tân Sơn Nhì

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Tân Sơn Nhì. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú. Đường/Phố: Tân Sơn Nhì 20 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 93.5 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 93.5 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/01/2018