Cho thuê căn hộ chung cư tại Kingston Residence

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Kingston Residence. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận. Dự án: Kingston Residence 52 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 22.8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/10/2018