Cho thuê căn hộ chung cư tại Anh Tuấn Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Anh Tuấn Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Anh Tuấn Apartment 37 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/08/2017
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/08/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/08/2017
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/08/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/08/2017