Cho thuê căn hộ chung cư tại Anh Tuấn Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Anh Tuấn Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Anh Tuấn Apartment 117 bất động sản.
Mức giá: 1.46 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/12/2017