Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Dragon City 20 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 15.86 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 15.68 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 13.63 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 20.45 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/12/2016