Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Dragon City 22 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/01/2018