Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Dragon City 20 bất động sản.
Mức giá: 15.86 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 13.63 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/12/2016
Mức giá: 20.45 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/12/2016
Mức giá: 15.87 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/12/2016
Mức giá: 15.85 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 15.86 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016