Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon Hill Residence and Suites 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Dragon Hill Residence and Suites 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Dragon Hill Residence and Suites 2 111 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 15.92 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 15.86 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 20.39 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 20.43 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/03/2017