Cho thuê căn hộ chung cư tại Hưng Phát Silver Star

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hưng Phát Silver Star. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Hưng Phát Silver Star 89 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
12/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/12/2017