Cho thuê căn hộ chung cư tại Hưng Phát Silver Star

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hưng Phát Silver Star. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Hưng Phát Silver Star 83 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/08/2018