Cho thuê căn hộ chung cư tại Hưng Phát Silver Star

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hưng Phát Silver Star. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Hưng Phát Silver Star 136 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018