Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Hưng Phát

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Hưng Phát. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Căn hộ Hưng Phát 127 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2018