Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 5,816 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/10/2017