Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Đường/Phố: Nam Kỳ Khởi Nghĩa 20 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 448 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2024
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2024
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2024
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/08/2023
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/08/2023
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/08/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/08/2023
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/08/2023
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 110.88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 105.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 118.8 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 110.88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/07/2023
Mức giá: 340 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/06/2023