Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lý Chính Thắng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lý Chính Thắng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Lý Chính Thắng 36 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2022
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 1170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 410 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2022
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 348 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/08/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/08/2022
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 27.3 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/08/2022
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 346 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/08/2022
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/08/2022
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/08/2022
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/08/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/08/2022
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/08/2022
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/08/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/08/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/08/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/08/2022
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/08/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/08/2022