Cho thuê căn hộ chung cư tại The Tresor

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Tresor. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: The Tresor 62 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
08/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/05/2021
04/05/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/05/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/05/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/05/2021