Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: ICON 56 100 bất động sản.
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 33.99 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 20.4 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021