Cho thuê căn hộ chung cư tại Saigon Royal Residence

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Saigon Royal Residence. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Saigon Royal Residence 53 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/05/2021