Nhà đất cho thuê tại huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 3,067 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 18.14 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 15.86 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 20.39 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 20.43 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017