Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 275 bất động sản.
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/10/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/10/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/10/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/10/2017
Mức giá: 740 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/10/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 820 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 820 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/10/2017