Cho thuê nhà riêng tại Đường Phan Huy Ích

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Phan Huy Ích. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Gò Vấp. Đường/Phố: Phan Huy Ích 20 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 9.9 Triệu/tháng
Diện tích: 66.3 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
15/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
15/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
13/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
12/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
10/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
08/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/10/2016