Cho thuê nhà riêng tại Đường Nguyễn Cửu Vân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Nguyễn Cửu Vân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Đường/Phố: Nguyễn Cửu Vân 20 bất động sản.
Mức giá: 56.3 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 197 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2020
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 21.8 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 21.8 Triệu/tháng
Diện tích: 196 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 15.8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/02/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/01/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/01/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
31/12/2019