Cho thuê nhà riêng tại Đường Đinh Tiên Hoàng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Đinh Tiên Hoàng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Đường/Phố: Đinh Tiên Hoàng 20 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/02/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/02/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/02/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 227 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/02/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
10/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/12/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/12/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 263 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/12/2019