Cho thuê nhà riêng tại Đường D1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường D1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Đường/Phố: D1 20 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 390 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 197 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 347 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 357 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/05/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/05/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/05/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/05/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/04/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/03/2020