Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Sơn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Sơn. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú. Đường/Phố: Nguyễn Sơn 42 bất động sản.
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 204.44 Triệu/tháng
Diện tích: 1120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 728 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 112 Triệu/tháng
Diện tích: 728 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 728 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/01/2017