Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ 307 bất động sản.
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/09/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/09/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/09/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/09/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/09/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 3.9 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/09/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/09/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/09/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/09/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/09/2021
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/08/2021