Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Hưng Phát

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Hưng Phát. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Dự án: Căn hộ Hưng Phát 27 bất động sản.
Mức giá: 9000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/05/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/05/2021