Cho thuê văn phòng tại Căn hộ Luxcity

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Căn hộ Luxcity. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Căn hộ Luxcity 27 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 7.9 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 16.8 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 5.7 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 17.6 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/07/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/07/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/07/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2021