LIÊN KẾT NỔI BẬT

Cho thuê căn hộ chung cư tại Thái An Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Thái An Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12. Dự án: Thái An Apartment 20 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 44.88 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 44.16 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/03/2018