LIÊN KẾT NỔI BẬT

Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12. Dự án: Kim Tâm Hải Apartment 179 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 6.6 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/11/2017