LIÊN KẾT NỔI BẬT

Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12. Dự án: Kim Tâm Hải Apartment 172 bất động sản.
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2017