LIÊN KẾT NỔI BẬT

Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12. Dự án: Kim Tâm Hải Apartment 61 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019