LIÊN KẾT NỔI BẬT

Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Kim Tâm Hải Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12. Dự án: Kim Tâm Hải Apartment 77 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/10/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/10/2018