BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Văn bản ngành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 45/QÐ-TTg06/01/2011Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 07/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030.Tải về
 • 43/QÐ-TTg06/01/2011Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 07/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.Tải về
 • 3/2011/TT-BTTTT03/01/2011Thông tư số 03/2011 ngày 4/1/2011 của Bộ Thông tin Truyền thông Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thôngTải về
 • 120/2010/NÐ-CP29/12/2010Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.Tải về
 • 24/2010/TT-BXD23/12/2010Thông tư số 24/2010/TT-BXD ngày 24/12/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh.Tải về
 • 23/2010/TT-BXD22/12/2010Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thịTải về
 • 1129/QÐ-BXD21/12/2010Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố “hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng”Tải về
 • 86/2010/QÐ-TTg21/12/2010Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.Tải về
 • 39/2010/TT-BTNMT15/12/2010Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 ủa Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngTải về
 • 55/NQ-CP13/12/2010Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.Tải về
 • 201/2010/TT-BTC12/12/2010Thông tư số 201 ngày 13/12/2010 của Bộ Tài Chính quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.Tải về
 • 80/2010/QÐ-TTg08/12/2010Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựngTải về
 • 2235/QÐ-TTg07/12/2010Quyết định số 2235/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025.Tải về
 • 2234/QÐ-TTg07/12/2010Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội.Tải về
 • 114/2010/NÐ-CP05/12/2010Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.Tải về
 • 22/2010/TT-BXD02/12/2010Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.Tải về
 • 2147/QÐ-TTg23/11/2010Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.Tải về
 • 1019/QÐ-BXD15/11/2010Quyết định số 1019/QĐ-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý 3 năm 2010.Tải về
 • 21/2010/TT-BXD15/11/2010Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.Tải về
 • 2065/QÐ-TTg11/11/2010Quyết định số 2065/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.Tải về