BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Văn bản ngành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 4/2011/TT-BXD04/05/2011Thông tư số 04 /2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với 10 nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm: Mộc xây dựng và Trang trí nội thất; Cấp nước; Thoát nước; Lắp đặt đường ống nước; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ; Vận hành thiết bị sản xuất xi măng; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Gia công lắp dựng kết cấu thép; Lắp đặt điện công trình; Quản lý khu đô thị.Tải về
 • 577/QÐ-TTg18/04/2011Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạchTải về
 • 29/2011/NÐ-CP17/04/2011Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.Tải về
 • 495/QÐ-TTg06/04/2011Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 07/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng trị đến năm 2025.Tải về
 • 3/2011/TT-BXD05/04/2011Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.Tải về
 • 24/2011/NÐ-CP04/04/2011Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giaoTải về
 • 319/QÐ-BXD24/03/2011Quyết định số 319/QĐ-BXD ngày 25/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin Bộ Xây dựngTải về
 • 1/CT-BXD03/03/2011Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng.Tải về
 • 214/QÐ-BXD03/03/2011Quyết định số 214/QĐ-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.Tải về
 • 212/QÐ-BXD01/03/2011Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/03/2010 của Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015.Tải về
 • 196/QÐ-BXD22/02/2011Quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 23/02/2011 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng Quí 4 và năm 2010.Tải về
 • 2/2011/TT-BXD21/02/2011Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.Tải về
 • 3/2011/TT-BKHÐT26/01/2011Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.Tải về
 • 1/2011/TT-BXD26/01/2011Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.Tải về
 • 110/QÐ-BXD25/01/2011Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 26/01/2011 ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.Tải về
 • 112/QÐ-BXD25/01/2011Quyết định số 112/QĐ-BXD ngày 26/01/2011 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2011 của Bộ Xây dựng. .Tải về
 • 148/QÐ-TTg24/01/2011Quyết định số 148/QĐ-TTG ngày 25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Tải về
 • 79/QÐ-BXD23/01/2011Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 24/01/2011 về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011 của Bộ Xây dựng.Tải về
 • 124/QÐ-TTg19/01/2011Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.Tải về
 • 41/QÐ-BXD12/01/2011Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 13/01/2011 về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng.Tải về