Nhà đất cho thuê tại Xã Nhơn Đức, huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Phường/Xã: Nhơn Đức 20 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/05/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/11/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/10/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2015