Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,076 bất động sản.
Mức giá: 17.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 7.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2018