Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 988 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 212 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 668 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 212 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 212 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/07/2018