Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 938 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1290 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1290 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 690 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 1.09 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 77 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 14.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 16 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2018