Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,094 bất động sản.
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 10 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.55 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.55 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.55 Tỷ/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2017