Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 988 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/10/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/10/2018
Mức giá: 7.2 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/10/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/10/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/10/2018
Mức giá: 340 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/09/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/09/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/09/2018