Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,183 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 123.5 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 305 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 660 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 958 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 835 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 1.28 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/07/2018