Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 952 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 1150 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/01/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/01/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/01/2018