Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 965 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 14000 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2017