Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,586 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017