Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 4,033 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 74.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 243.75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018