Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 5,163 bất động sản.
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 97.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 55.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 77.7 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 96.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 77.7 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 114.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 94.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018