Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 4,463 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 376 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 376 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2018