Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 6,134 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 175 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30.82 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 28.23 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2018